MENU

PODSTRONA

Struktura Organizacyjna

Organizację Komendy Powiatowej PSP we Wrześni regulują:
  1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037)
  2. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni z dnia 11 marca 2019 roku [plik PDF].
     
W skład Komendy Powiatowej PSP we Wrześni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
mł. bryg. mgr Rafał Zasada – Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
asp. lic. Sławomir Kazimierski - dyżurny stanowiska kierowania
mł. asp. lic. Sławomir Pruchnik - dyżurny stanowiska kierowania
ogn. mgr inż. Krzysztof Błaszak – dyżurny stanowiska kierowania
ogn. mgr inż. Krystian Przybyła – dyżurny stanowiska kierowania

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
ogn. mgr Jakub Nawrocki - st. technik d/s kontrolno-rozpoznawczych
st. str. Magdalena Cieślak - stażysta d/s kontrolno-rozpoznawczych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych
mł. bryg. mgr Sonia Gawarecka – st. specjalista ds. organizacyjno-kadrowych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów
st.ogn. mgr  Anna Kasprzak – gł.księgowy

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowskich
lic. Agnieszka Zielonka – specjalista ds. kwatermistrzowskich
lic. Elżbieta Szymkowiak - technik

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych i BHP
mł. bryg. mgr Tomasz Kotusiewicz - st. specjalista  ds.technicznych i bhp

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
mł. bryg. mgr Marek Mikołajczak – dowódca JRG
mł. bryg. mgr Zbigniew Rzemyszkiewicz - zastępca dowódcy JRG

Zmiana I
mł. kpt. mgr Robert Brzymyszkiewicz - zastępca dowódcy zmiany
st. asp. mgr inż. Tomasz Jankowski - dowódca sekcji
asp. sztab. lic. Sebastian Rosiński - dowódca zastępu
mł. asp. Adrian Krauze - starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Robert Majchrzak - starszy operator sprzętu specjalnego
ogn. Emil Mikołajczyk - ratownik-kierowca
st. sekc. mgr Arkadiusz Szatkowski - młodszy ratownik
sekc. Damian Dziczkaniec - ratownik-kierowca
ogn. mgr Michał Psyk - starszy ratownik
mł. ogn. Damian Domagalski - starszy ratownik
st. str. Igor Wawrzyniak - stażysta

Zmiana II
asp. sztab. Rafał Kowalski - dowódca zmiany
asp. sztab. Robert Nowaczyk - zastępca dowódcy zmiany
asp. sztab. Adam Szykuła - dowódca zastępu
asp. Grzegorz Tomczak - dowódca zastępu
mł. asp. Łukasz Parus - starszy ratownik
st. ogn. Przemysław Tomczak - starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Tomasz Dolata - operator sprzętu specjalnego
ogn. Przemysław Filipiak - operator sprzętu specjalnego
mł. ogn. Dawid Wegner - ratownik-kierowca
ogn. Mariusz Kowalski - starszy ratownik
ogn. mgr Grzegorz Zaworski - starszy ratownik


Zmiana III
asp. sztab. Paweł Kapsa - zastępca dowódcy zmiany
asp. lic. Łukasz Michalak - dowódca sekcji
asp. sztab. Tomasz Hartwich - dowódca sekcji
asp. Gracjan Stróżyk - dowódca zastępu
asp. Marek Nawrocki - starszy operator sprzętu specjalnego
ogn. lic. Michał Dębicki - operator sprzętu specjalnego
mł. ogn. Krzysztof Bartkowiak - ratownik-kierowca
ogn. Maciej Niedzielski - ratownik-kierowca
sekc. lic. Maciej Bogdański - ratownik-kierowca
ogn. Artur Nather - starszy ratownik
st. ogn. Maciej Krystkowiak - starszy ratownik