PODSTRONA

Struktura Organizacyjna

Organizację Komendy Powiatowej PSP we Wrześni regulują:
  1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037)
  2. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni z dnia 7 stycznia 2014 roku [plik PDF].
     
W skład Komendy Powiatowej PSP we Wrześni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
st. kpt. mgr Rafał Zasada – Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
ogn. Sławomir Pruchnik - dyżurny stanowiska kierowania
mł. asp. lic. Sławomir Kazimierski - dyżurny stanowiska kierowania
mł. ogn. mgr inż. Krzysztof Błaszak – dyżurny stanowiska kierowania
mł. ogn. mgr inż. Krystian Przybyła – dyżurny stanowiska kierowania

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
mł. ogn. mgr Jakub Nawrocki - st. technik d/s kontrolno-rozpoznawczych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych
mł. bryg. mgr Sonia Gawarecka – st. specjalista ds. organizacyjno-kadrowych
Magdalena Cieślak – technik ds. organizacyjno-kadrowych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów
st.ogn. mgr  Anna Kasprzak – gł.księgowy
lic. Elżbieta Szymkowiak - technik ds. finansów

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowskich
lic. Agnieszka Zielonka – specjalista ds. kwatermistrzowskich

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych i BHP
st. kpt. mgr Tomasz Kotusiewicz - st. specjalista  ds.technicznych i bhp

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
mł. bryg. mgr Marek Mikołajczak – dowódca JRG
st. kpt. mgr Zbigniew Rzemyszkiewicz - zastępca dowódcy JRG

Zmiana I

asp. sztab. mgr Robert Brzymyszkiewicz - zastępca dowódcy zmiany
asp. sztab. lic. Sebastian Rosiński - dowódca zastępu
st. ogn. Robert Gogolik - dowódca zastępu
st. ogn. Robert Majchrzak - starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Adrian Krauze - starszy operator sprzętu specjalnego
ogn. Emil Mikołajczyk - ratownik-kierowca
ogn. Maciej Niedzielski - ratownik-kierowca
mł. ogn. mgr Grzegorz Górski - starszy ratownik-kierowca
mł. asp. Grzegorz Tomczak - starszy ratownik
mł. ogn. mgr Michał Psyk - starszy ratownik
st. sekc. Damian Domagalski - ratownik

Zmiana II
st. asp. Rafał Kowalski - dowódca zmiany
asp. sztab. Robert Nowaczyk - zastępca dowódcy zmiany
asp. sztab. Adam Szykuła - dowódca zastępu
asp. sztab. inż. Tomasz Jankowski - dowódca zastępu
st. ogn. Mariusz Kowalski s.T. - starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Przemysław Tomczak - starszy operator sprzętu specjalnego
mł. ogn. Tomasz Dolata - operator sprzętu specjalnego
mł. ogn. Przemysław Filipiak - starszy ratownik - kierowca
mł. ogn. Mariusz Kowalski s.R. - starszy ratownik
st. sekc. mgr Grzegorz Zaworski - ratownik
sekc. Dawid Wegner - stażysta
st. str. Damian Dziczkaniec - stażysta

Zmiana III

st. asp. Paweł Kapsa - zastępca dowódcy zmiany
asp. sztab. Tomasz Hartwich - dowódca zastępu
asp. lic. Łukasz Michalak - dowódca zastępu
mł. asp. Marek Nawrocki - operator sprzętu specjalnego
mł. ogn. lic. Michał Dębicki - starszy ratownik - kierowca
sekc. Krzysztof Bartkowiak - młodszy ratownik - kierowca
ogn. Maciej Krystkowiak - starszy ratownik
mł. ogn. Artur Nather - starszy ratownik
st. str. Maciej Bogdański - stażysta