MENU

PODSTRONA

Wykaz jednostek OSP poza KSRG

 

Na terenie powiatu wrzesińskiego znajduje się 15 jednostek terenowych OSP  

oraz  jedna zakładowa OSP.

Podział tych jednostek przedstawia się następująco:

OSP Marzenin,

OSP Września,

OSP Targowa Górka,

OSP Białe Piątkowo,

OSP Wszembórz,

OSP Zieliniec,

OSP Gorazdowo,

OSP Gałęzewice, 

OSP Sokolniki,

OSP Ruda Komorska,

OSP Tarnowa,

OSP Ciemierów,

OSP Rataje,

OSP Wrąbczynek,

OSP Mikuszewo,

ZOSP OZPS Orzechowo.