MENU

PODSTRONA

Teren Działania KP PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni nadzoruje stan ochrony przeciwpożarowej na terenie pięciu gmin tworzących powiat wrzesiński.
W strukturze, wśród komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP we Wrześni funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG). Natomiast na terenie powiatu wrzesińskiego działa 28 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), w tym 11 włączonych do KSRG oraz  Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna (ZOSP).
 


Wykaz jednostek Ochotniczych SP i ZOSP

Gmina Kołaczkowo

 1. OSP typ „S” Kołaczkowo *
 2. OSP typ „S” Borzykowo
 3. OSP typ „S” Wszembórz
 4. OSP typ „S” Gorazdowo
 5. OSP typ „S” Sokolniki
 6. OSP typ „S” Zieliniec
 7. OSP typ „S” Gałęzewice

Gmina Miłosław 

 1. OSP typ „S” Miłosław *
 2. OSP typ „S” Orzechowo *
 3. OSP typ „S” Czeszewo *
 4. OSP typ „S” Białe Piątkowo
 5. OSP typ „S” Mikuszewo

 Gmina Nekla

 1. OSP typ „S” Nekla *
 2. OSP typ „S” Targowa Górka

Gmina Pyzdry

 1. OSP typ „S” Pyzdry *
 2. OSP typ „S” Lisewo
 3. OSP typ „S” Ruda Komorska
 4. OSP typ „S” Pietrzyków *
 5. OSP typ „M” Tarnowa
 6. OSP typ „M” Ciemierów
 7. OSP typ „M” Rataje
 8. OSP typ „M” Wrąbczynek

Gmina Września

 1. OSP typ „S” Węgierki * 
 2. OSP typ „S” Kaczanowo *
 3. OSP typ „S” Gozdowo *
 4. OSP typ „S” Marzenin 
 5. OSP typ „M” Września

Straże Zakładowe

 1. ZOSP OZSP Orzechowo

 

"S" jednostka OSP posiadająca samochód
"M" jednostka OSP posiadająca tylko motopompę
* jednostka OSP włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego