MENU

PODSTRONA

Komenda Wojewódzka PSP

WOJEWÓDZKIE STANOWISKO
KOORDYNACJI RATOWNICTWA

tel.: (+48)(61) 821-52-22 ,fax: (+48)(61) 821-55-55
MSWiA: tel.: (77) 18-222 , fax: (77) 18-555
e-mail: wskr@psp.wlkp.pl

Wydział Operacyjny
tel.: (+48)(61) 821-52-10 MSWiA: tel.: (77) 18-210
e-mail: wr-kwpsp@psp.wlkp.pl

Wydział Kontrolno Rozpoznawczy

tel.: (+48)(61) 821-52-30 MSWiA: tel.: (77) 18-230
wz-kwpsp@psp.wlkp.pl

Wydział Techniczny

tel.: (+48)(61) 821-52-40 MSWiA: tel.: (77) 18-240
wtt-kwpsp@psp.wlkp.pl

Wydział Informatyki i Łączności

tel.: (+48)(61) 821-52-50 MSWiA: tel.: (77) 18-250
wil@psp.wlkp.pl

Wydział Kwatermistrzowski

tel.: (+48)(61) 821-52-60 ,fax: (+48)(61) 821-55-66
MSWiA: tel.: (77) 18-260 , fax: (77) 18-566
wt-kwpsp@psp.wlkp.pl

Wydział Finansów

tel.: (+48)(61) 821-52-70 ,fax: (+48)(61) 821-55-77
MSWiA: tel.: (77) 18-270 , fax: (77) 18-577
wf-kwpsp@psp.wlkp.pl

Wydział Kadr

tel.: (+48)(61) 821-52-80 MSWiA: tel.: (77) 18-280
wk-kwpsp@psp.wlkp.pl

Wydział Organizacji i Nadzoru

tel.: (+48)(61) 821-52-90 MSWiA: tel.: (77) 18-290 
wo-kwpsp@psp.wlkp.pl

Ośrodek Szkolenia

tel.: (+48)(61) 821-55-30 MSWiA: tel.: (77) 18-530 
os-kwpsp@psp.wlkp.pl