PODSTRONA

Dowództwo Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

mł. bryg. mgr Marek Mikołajczak - Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej


 
 
st. kpt. mgr Zbigniew Rzemyszkiewicz - Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej