MENU

PODSTRONA

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza (zmiana I)

 

Dowódca zmiany - mł. kpt. mgr Robert Brzymyszkiewicz

 

Z-ca dowódcy zmiany - mł. kpt. mgr inż. Tomasz Jankowski