MENU

PODSTRONA

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza (zmiana I)

 

Dowódca zmiany - asp. sztab. mgr Robert Brzymyszkiewicz (zastępca dowódcy zmiany)

 

Z-ca dowódcy zmiany - st. asp. inż. Tomasz Jankowski (dowódca sekcji)