PODSTRONA

Praca w PSP

Ogłoszenie o naborze - Września 24 sierpnia 2017r. - pobierz
Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe- pobierz
Załącznik nr 4 Oświadczenie o zgodzie na publikację wyników - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń w przypadku wypadku podczas postępowania kwalifikacyjnego - pobierz
Załącznik nr 6 Zaświadczenie lekarskie - pobierz

5 września 2017r. - Protokół z I etapu naboru - pobierz
11 września 2017r. - Protokół z części pierwszej II etapu naboru - pobierz
13 września 2017r. - Protokół z części drugiej II etapu naboru - pobierz
15 września 2017r. - Protokół III etap naboru - pobierz
19 września 2017r. - Protokół IV etap naboru - pobierz
19 września 2017r. - Protokół końcowy naboru - pobierz
26 października 2017r. - Informacja o wyniku zakończonego naboru - pobierz