PODSTRONA

Praca w PSP

Września - 14.12.2015r. - Protokół końcowy z naboru do służby przygotowawczej w KP PSP we Wrześni - pobierz

Września - 14.12.2015r. - Protokół z IV etapu naboru do służby przygotowawczej w KP PSP we Wrześni - pobierz

Września - 14.12.2015r. - Protokół z III etapu naboru do służby przygotowawczej w KP PSP we Wrześni - pobierz

Września - 04.12.2015r. - Protokół z części trzeciej II etapu naboru do służby przygotowawczej w KP PSP we Wrześni - pobierz

Września - 02.12.2015r. - Protokół z części drugiej II etapu naboru do służby przygotowawczej w KP PSP we Wrześni - pobierz

Września - 30.11.2015r. - Protokół z części pierwszej II etapu naboru do służby przygotowawczej w KP PSP we Wrześni - pobierz

Września - 27.11.2015r. - Protokół z I etapu naboru do służby przygotowawczej w KP PSP we Wrześni - pobierz


Ogłoszenie o naborze - Września 16 listopada 2015r. - pobierz
Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o niekaralności - pobierz
Załącznik nr 4 Oświadczenie o zgodzie na publikację wyników - pobierz
Załącznik nr 5 Zaświadczenie lekarskie - pobierz
Załącznik nr 6 Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń w przypadku wypadku podczas postępowania rekrutacyjnego - pobierz
Załącznik nr 7 Wytyczne Komendanta Głównego dot. procesu postępowania kwalifikacyjnego - pobierz