PODSTRONA

Bieżące

2018.06.14 - Pytanie nr 2 do SIWZ - pobierz
2018.06.13 - Pytanie nr 1 do SIWZ - pobierz

III etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni  roboty budowlane - instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.
Września, dnia 8 czerwca 2018r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni; 62-300 Września ul. Wrocławska 44
ogłasza przetarg nieograniczony na III etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni roboty budowlane - instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.

Pliki do pobrania:
* Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz pdf.
* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz pdf.
* Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy - pobierz doc. pobierz pdf.
* Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy - pobierz docx. pobierz pdf. 
* Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy - pobierz docx. pobierz pdf. 
* Załącznik nr 4 do SIWZ grupa kapitałowa - pobierz docx. pobierz pdf. 
* Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy - pobierz pdf. 
* Załącznik nr 6 do SIWZ przedmiar robót III etap budowy budynku strażnicy - pobierz zip. 
* Załącznik nr 7 do SIWZ projekty, rysunki - pobierz1 zip. pobierz2 zip. pobierz3 zip. pobierz4 zip. salka ognik zip.
* Załącznik nr 8 do SIWZ specyfikacje techniczne - pobierz zip. salka ognik zip.
* Załącznik nr 9 do SIWZ opis techniczny - pobierz zip. salka ognik zip.
* Załącznik nr 10 do SIWZ zobowiązanie - pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 11 do SIWZ wykaz robót - pobierz doc. pobierz pdf.
* Załącznik nr 12 do SIWZ oświadczenie wykonawcy (odnośnie RODO) - pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 13 do SIWZ wykaz osób - pobierz docx. pobierz pdf.