PODSTRONA

Bieżące

2017.06.27 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2017.06.20 - informacja z otwarcia ofert - pobierz


II etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - roboty budowlane stan surowy z izolowanych stropodachem.
Września, dnia 5 czerwca 2017 r
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
62-300 Września ul. Wrocławska 44
ogłasza przetarg nieograniczony na II etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - roboty budowlane stan surowy z izolowanych stropodachem.

Pliki do pobrania:
* Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz pdf.
* Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy - pobierz doc. pobierz pdf.
* Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy - pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy - pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 4 do SIWZ grupa kapitałowa - pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy - pobierz pdf.
* Załącznik nr 6 do SIWZ przedmiar robót, drugi etap budowy budynku strażnicy - pobierz xlsx. pobierz pdf. 
* Załącznik nr 7 do SIWZ rysunki - pobierz1 zip. pobierz2 zip. pobierz3 zip. pobierz4 zip.
* Załącznik nr 8 do SIWZ specyfikacje techniczne - pobierz zip.
* Załącznik nr 9 do SIWZ opis techniczny - pobierz zip.
* Załącznik nr 10 do SIWZ zobowiązanie - pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 11 do SIWZ wykaz robót - pobierz doc. pobierz pdf.