MENU

PODSTRONA

ArchiwumBudowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we
Wrześni


III etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - roboty budowlane: instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.
2018.06.08 - ogłoszenie o zamówieniu 
2018.06.26 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego 

II etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - roboty budowlane stan surowy z izolowanych stropodachem.
2017.06.05 - ogłoszenie o zamówieniu
2017.06.27 - wybór najkorzystniejszej oferty

I etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we
Wrześni Roboty budowlane - ziemne i fundamentowe
2015.10.01 - ogłoszenie o zamówieniu
2015.10.07 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2015.10.29 - wybór najkorzystniejszej oferty

Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarne we Wrześni
2015.03.10 - ogłoszenie o zamówieniu
2015.04.01 - wybór najkorzystniejszej oferty

Motopompa szlamowa przewoźna o wydajności minimum 11.000dm3/min.
2017.12.05 - Ogłoszenie o zamówieniu
2017.12.13 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty