PODSTRONA

Archiwum


Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we
Wrześni


I etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we
Wrześni Roboty budowlane - ziemne i fundamentowe
2015.10.01 - ogłoszenie o zamówieniu
2015.10.07 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2015.10.29 - wybór najkorzystniejszej oferty

Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarne we Wrześni
2015.03.10 - ogłoszenie o zamówieniu
2015.04.01 - wybór najkorzystniejszej oferty