MENU

PODSTRONA

Sprzęt KP PSP

Zasady wyposażenia Komend Powiatowych PSP określił w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych. Szczegółowe zasady wyposażania tych jednostek określają:
  • standardy wyposażania jednostek ratowniczo - gaśniczych w pojazdy gaśnicze i specjalne oraz w sprzęt i środki techniczne,
  • normy wyposażania w sprzęt specjalistyczny, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego,
  • normy wyposażania krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych.

Komenda Powiatowa PSP funkcjonująca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym wyposażona jest w sprzęt umożliwiający wykonywanie zadań związanych z ustawową działalnością.

W ramach posiadanego sprzętu jednostka realizuje narzucone jej zadania. Na swoim stanie posiada ona zarówno samochody gaśnicze jak i specjalne:

Samochód Gaśniczy GCBA 5/32 Man

Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 Man

    

    


Podnośnik hydrauliczny Volvo- SH 24Samochód Rozpoznawczo- Ratowniczy SLRR- MitsubishiSLBus - VV T5 CaravelleSamochód Operacyjny Sop- Opel Astra


Samochód Kwatermistrzowski SKw- Renault Kangoo

 Przyczepa z łodzią motorową
 

 
 

Przyczepa dekontaminacyjna

Przyczepa towarowa